Lotta Berg, Skara, och Lena Radler, Järfälla, fick diplom hösten 2011. Lotta gick upp i 300 och Lena hela 400!


X-avdelning

Många av Rapphönans medlemmar gillar att kryssa, dvs. pricka för hur många fågelarter man sett. En populär lista är Sverigelistan, en annan Tomtlistan. För att kryssa en art ska man själv vara säker på artbestämningen, men man behöver inte ha upptäckt arten själv.

Rapphönan belönar alla medlemmar som under sin medlemstid i nätverket når upp till 300 sedda arter i Sverige med ett diplom. Hösten 2011 gick också den första Rapphönan upp i 400 Sverigearter och fick då ett Gulddiplom. Vid enstaka tillfällen delar Rapphönan också ut ett Bragddiplom för någon särskild insats. 2010 gick ett Bragddiplom till den första kvinna i historien som nådde 100 arter på listan SthlmBetong
 (arter sedda inom specifika gränser i Stockholms innerstad).

För den som vill satsa på att se många olika arter, och intresserar sig för sällsynta fåglar, rekommenderar vi ett medlemskap i
Club300.

Har du kommit upp i 300 eller 400 Sverigearter? Då kan du få ett diplom och vi lägger gärna till ditt namn på listan nedan. Skicka ett mejl med uppgifter till Eva Stenvång Lindqvist, evastenvang(at)hotmail.com. 

Gulddiplom - 400 Sverigekryss
Lena Radler, Järfälla, den 12/9 2011: Eksångare

Diplom - 300 Sverigekryss
Ritva Elg, Stockholm, den 23/11 2013: Ökenstenskvätta
Elisabeth Sturesson, Stockholm, den 4/10 2013: Rödhuvad törnskata
Liselotte Andersson, Råå, den 23/5 2013: Svartnäbbad islom
Gunilla Lundborg, Vårsta, maj 2013: Rostand
Gunilla Wetterling, Linköping, den 29/5 2012: Rostand
Margareta Friman-Scharin, Stockholm, den 13/11 2011: Bruntrast
Hanna Berg, Skövde, den 11/9 2011: Rödstrupig piplärka
Lotta Berg, Skövde, den 9/7 2011: Träsksångare
Anita Melin, Stockholm, den 8/1 2011: Vattenpiplärka

Bragddiplom
Tilldelat Anita Melin, Stockholm, 2010 för att som första kvinna i historien ha uppnått 100 X inom området SthlmBetong.