Sparvuggla. Foto: Yvonne Stridsberg

Skåda fågel - tips till nybörjaren

Bli medlem i en fågelförening

Det finns många lokala och regionala fågelföreningar runt om i landet som du är välkommen till! Det är inte alls så att föreningarna bara består av "fågelexperter" utan de samlar alla - från nybörjare till sådana som skådat länge. Föreningarna anordnar exkursioner, inneträffar, studiecirklar, jobbar med fågelskydd lokalt och har ofta en egen tidskrift. Alla finns listade här

Skaffa en bra handkikare

Köp ingen billig kikare i en lågprisbutik utan en kvalitetskikare med bra optik, som gör att du ser fåglarna bra och som står emot väder och vind. Vill du ha råd, prata med någon Rapphöna du känner som skådat ett tag eller med andra erfarna skådare i din fågelförening. Du kan också kontakta kikarexperterna hos  Naturbutiken, som är BirdLife Sveriges egen butik där all vinst går till fågelskydd. 

Köp en fälthandbok (bok/app)...

Du behöver en bra fälthandbok. Den bok som nästan alla skådare använder sig av är Fågelguiden. Den är skriven av Lars Svensson, som är en av de skickligaste fågelkännare vi har. Boken finns även som app, där sång och läten finns med. 

... och Börja skåda fågel

Två av Rapphönans grundare, Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist, har skrivit Börja skåda fågel (ny upplaga 2017). Boken, som är rikt illustrerad, berättar på ett enkelt och roligt sätt om hur man kommer igång. Slut hos förlaget. 

Fågelgrupper på Facebook

Det finns en rad Facebookgrupper som du kan gå med i. Fåglar inpå knuten är den största. Är du osäker på vilken fågel du sett, ställ en fråga i gruppen Vilken fågel? eller Artbestämning av fåglar. Många fågelföreningar har egna Facebooksidor eller -grupper.  

Gå en studiecirkel

En del fågelföreningar anordnar studiecirklar/kurser för nybörjare i samarbete med studieförbund, i första hand Studiefrämjandet - BirdLife Sveriges studieförbund. 

Artportalen - sök & rapportera

I Artportalen, som administreras av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, kan du söka efter fågelobsar - både efter arter och vad som finns på en viss fågellokal. På sikt kan du också börja rapportera dina observationer.
Rapportera också i Fågelkalendern!

Lotta Berg. Lotta Berg.

BirdLife Sverige - som för övrigt sponsrat Rapphönan - är riksorganisationen för fågelintresserade och arbetar mycket med fågelskyddsfrågor, såväl nationellt som internationellt. Genom att bli medlem i BirdLife Sverige ger du med andra ord ett viktigt bidrag till fågelskyddet! BirdLife Sverige ger ut tidskriften Vår Fågelvärld och äger Naturbutiken

Lotta Berg, som varit medlem i Rapphönan i många år, är sedan 2018 ordförande för BirdLife Sverige. I styrelsen sitter flera andra Rapphönor. 

BirdLife Sverige är medlem i BirdLife International, där så gott som alla världens länder finns representerade med en natur- eller miljöorganisation. En liten del av din medlemsavgift går dit för att stödja det internationella fågelskyddsarbetet. 

Rödhake. Foto: Yvonne Stridsberg

Club300 är föreningen för alla som vill se och få kunskap om sällsynta fåglar i Sverige. På hemsidan kan du som medlem påbörja listor över fåglar du sett - till exempel i kommunen eller i Sverige. Du kan även ansluta dig till det mobilbaserade larmsystemet Bird Alarm där sällsyntheter larmas ut. Club300 ger ut tidskriften Roadrunner.  

Järnsparv. Foto: Yvonne Stridsberg