Susanne Stilling, Nyköping.


Om Rapphönan

Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i Sveriges Ornitologiska Förening/SOF BirdLife, lokala/regionala fågelföreningar och Club300.

Rapphönans "nav" är den mejlinglista som samlar alla medlemmar och där vi utbyter erfarenheter och tips, ställer frågor om fåglar och tipsar om evenemang, kurser om fåglar m.m.
OBS! För närvarande har vi stora problem med mejlinglistan och uppmanar alla att tills vidare anmäla sig till Facebookgruppen Rapphönans vänner (se nedan). Där kan du ställa frågor, lägga ut bilder m.m. och vi går också ut med information där. 

På Facebook finns Rapphönans vänner. Där får både män och kvinnor vara med! Fler och fler Rapphönor lägger ut frågor om fåglar, liksom bilder på fåglar, där.

Varje år anordnas nationella Rapphöneträffar för tjejer som skådar, och på lokal nivå pubkvällar, exkursioner m.m. På flera håll anordnas aktiviteterna i samarbete med lokala/regionala fågelföreningar - vår ambition är att fler tjejer i första hand ska aktivera sig där.

Det har på senare tid bildats
lokala grupper där det inte sedan tidigare funnits någon tjejgrupp inom den lokala eller regionala fågelföreningen; sådana tjejgrupper har funnits länge i bl.a. Mark, Närke och Göteborg; länkar till dem hittar du här.
 

Rapphönan har ingen styrelse. Vi hjälps åt med arbetet. Utgifterna (bl.a. omkostnader för drift av hemsidan samt marknadsföringsmaterial) täcks genom sponsring från bl.a. Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Club300 samt frivilliga bidrag. Vill du skänka ett bidrag? Vårt bankkonto är 3261 217 62 76 (Nordea)

Rapphönan bildades den 28 februari 2009 på initiativ av Gigi Sahlstrand. Grundarna är, förutom Gigi, Eva Stenvång Lindqvist, Lotten Sjölander, Sanja Gustafsson och Angelica Aronsson. Alla fem är sedan länge aktiva skådare i Stockholmsområdet.