Idag är många tjejer aktiva i fågelföreningar, vilket inte var fallet för tio år sedan. Här är några av tjejerna i Medelpads Ornitologiska Förening. Foto: Rode Nordin

Om oss

Nätverket Rapphönan samlar fågelintresserade tjejer över hela landet - både nybörjare och erfarna skådare. Vi är ett komplement till de lokala och regionala fågelföreningarna och riksorganisationerna BirdLife Sverige - som sponsrat oss  - och Club300


Rapphönan bildades 2009 av en grupp fågelintresserade tjejer: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång Lindqvist, Lotten Sjölander, Angelica Aronsson och Sanja Gustafsson, med Gigi som initiativtagare. Under sina mer än 10 år har nätverket vuxit mycket snabbt och framför allt lockat många nybörjare. Lokala Rapphönegrupper har bildats på många håll i landet och anordnar bland annat exkursioner och skådarpubar. Grupperna samarbetar med de lokala/regionala fågelföreningarna och en ambition är att fler tjejer ska engagera sig där. 

En viktig uppgift för Rapphönan är att coacha tjejer så att de också åtar sig olika uppdrag i föreningarna. Där tycker vi att vi kommit en bra bit på väg! Ett exempel är Lotta Berg, som 2018 blev BirdLife Sveriges första kvinnliga ordförande, och i riksorganisationens styrelse sitter ytterligare Rapphönor. Likadant ser det ut på lokal och regional nivå - Rapphönan får fler kvinnliga skådare att "synas" och kvinnor blir därmed allt oftare tillfrågade om styrelseuppdrag. 

Vissa år har vi anordnat nationella Rapphöneträffar. Under jubileumsåret 2019 anordnades en träff 9-11 augusti, men vi behöver hjälp från lokala grupper att anordna fler! 

Rapporter från några nationella Rapphöneresor och träffar för nedladdning (pdf): Dalarna 2010, Skåne 2011, Hornborgasjön 2011, Tåkern 2011Halland 2011, Jämtland 2012, Bohuslän 2012, Hornborgasjön 2013, Skåne 2014, Tåkern 2015, Jubileumsträffen på Öland 2019. 

Bli medlem

Enda kravet för att gå med i Rapphönan är att du är tjej och fågelskådare - eller att du vill börja skåda fågel. Vi driver nätverket helt ideellt och eftersom det inte är någon förening tar vi inte ut någon medlemsavgift. Vi har inte heller kapacitet att sköta någon medlemsförteckning. Våra aktiva medlemmar håller kontakten med varandra i de lokala grupperna - via egna Facebooksidor och mejlinglistor. Vi har dock utgifter för bland annat hemsidan, och tar tacksamt emot frivilliga bidrag. Vårt bankgiro är 3261 217 62 76 (Nordea). 

Är du med i Facebook så kan du även gå med i den nationella gruppen Rapphönans vänner. Där är såväl kvinnor som män som stödjer Rapphönans syfte välkomna att gå med!

Rapphöna - hona. Foto: Lotta Berg

Om fågelarten rapphöna...

Vi valde Rapphönan för att vi tyckte det var ett kul namn på vårt nätverk! Vi är rappa och tycker om att umgås i flock! 

Rapphönan (Perdix perdix) är sällskaplig av sig och lever i flock. Det är oftast så man ser rapphöns; en liten flock ute på en åker eller vid en vägkant. "Med ett hårt och hastigt vingsurr liksom explodera rapphönsen upp från gräset eller åkerstubben strax framför ens fötter, höja sig ett par meter och sträcka sedan snabbt bort över fältet men än surrande, än stelt hållna, korta, rundade och kupade vingar", skriver fågelkännaren Erik Rosenberg i den klassiska boken Fåglar i Sverige (finns i nytryck). "Om aftnarna blir rapphönsen särskilt livliga... ", skriver Rosenberg också - vilket för tankarna till att flera lokala Rapphönegrupper har skådarpubar! Läs mer om rapphönan och lyssna till hur den låter på Sveriges Radios sida P2-fågeln.  Rapphönan är kommunfågel i den skånska kommunen Kävlinge.

Rapphönans historia

Ladda ned dokumentet som beskriver vår historia i text & bild!

Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten berättade om det nya nätverket i en artikel i nr 2 2009. Läs artikeln här

Första Rapphönepuben, i Stockholm 2009.
2010 - Rapphönan ställer ut på Falsterbo Bird Show vilket vi sedan fortsatt med.

Vill du hjälpa till?

Det behövs fler som bildar lokala grupper och engagerar sig på annat sätt! Framför allt skulle vi behöva hjälp med att anordna fler nationella träffar och med att bemanna Rapphönans monter vid Falsterbo Bird Show varje år i månadsskiftet augusti/september.  

Är du intresserad, ta kontakt med Rapphönans nationella kontaktpersoner eller din lokala grupp om det finns en sådan. Det behövs också fler tjejer som engagerar sig i fågelföreningarna!

Tofsmes. Foto: Yvonne Stridsberg