Rapphönorna Annika Morberg, Anna-Maria Carlsson, Inga Pettersson, Lena Carlberg och Anita tar en paus på en fäbodtrapp under StOF:s exkursion till Dalarna i maj 2011.


Exkursionsrapporter

Här har vi samlat några rapporter från exkursioner och andra aktiviteter för enbart tjejer som anordnats antingen för Rapphönor i Stockholmsområdet eller tjejaktiviteter inom Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Var och en som känner sig hågad får gärna bidra med en exkursionsrapport! Genom att läsa rapporterna får man en god bild av hur det är att delta på våra aktiviteter.

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011.pdf
Rapphönor besökte Ringmärkningscentralen december 2010.pdf 
 StOF:s tjejresa till Runde juli 2010.pdf
    • Läs också artikeln i Fåglar i Stockholmstrakten nr 3 2010.pdf
Artrally på Mälaröarna 16 januari 2010.pdf
    Läs också artikeln i Fågelvännen nr 1 2010.pdf
Rapphöne-exkursion "i betongen" januari 2010.pdf
StOFs tjejresa till Öland maj 2010.pdf
StOF:s tjejresa till Öland maj 2009.pdf
StOF:s tjejresa till Öland maj 2007.pdf
StOF:S tjejresa till Öland maj 2005 - artikel i Fåglar i Stockholmstrakten nr 2 2005.pdf