Rapphönan Skåne i fågelmarkerna. Foto: P-G Bentz

Lokala grupper

Rapphönegrupper och kontaktpersoner

Under senare år har lokala Rapphönegrupper bildats, där det inte sedan tidigare fanns tjejgrupper inom de regionala eller lokala fågelföreningarna. Det ger Rapphönor en möjlighet att lära känna varandra och hålla kontakt på lokal nivå. Vissa grupper hålls ihop via en mejlinglista och/eller en egen Facebook-grupp. Några grupper har egna sidor på de regionala fågelföreningarnas webbsajter. 

Några lokala grupper anordnar regelbundet exkursioner och/eller skådarpubar. Om ni är några tjejer som vill bilda en grupp där ni bor - mejla någon av Rapphönans nationella kontaktpersoner

Vill du gå med i en lokal grupp, mejla eller ring kontaktpersonen! Finns gruppen på Facebook kan du skicka en medlemsförfrågan där. 

Rapphönan Gotland: kontaktperson Mia Holmebrant
Rapphönan Gästrikland
Rapphönan Jämtland - Härjedalen: kontaktperson Elisabeth Marklund
Rapphönan Skåne (Gladorna): kontaktpersoner Eva Engberg och Monica Pedersen 
Rapphönan Stockholm: kontaktperson Eva Stenvång Lindqvist
Rapphönan Sörmland: kontaktperson Susanne Stilling
Rapphönan Uppland
Rapphönan Värmland: kontaktperson Nina Rees
Rapphönan Västmanland
Rapphönan Östergötland
   Rapphönan Linköping: kontaktperson Margareta Pilemalm.
   Rapphönan Norrköping: kontaktperson Lena Hagberg. 
   Rapphönan Motala och västra länsdelen: Gabriella Saxner Johansson och Maria Rasch.
Ringduvorna/Rapphönan Medelpad nås via sin Facebook-grupp. Gå med där! 

48 Rapphönor från hela landet samlades under en nationell träff vid Tåkern 2015.
Rapphönan Östergötland på Ölandsexkursion.

Andra tjejgrupper