Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist, kontaktpersoner på nationell nivå.


Kontakt

Kontaktpersoner på nationell nivå - ansvarar också för Rapphönans presskontakter
Gigi Sahlstrand - gigi(at)gigisahlstrand.se, 070-890 07 70
Administrerar mejlinglistan, ansvarar för övergripande planering.
Du kan kontakta Gigi för mer information om Rapphönan eller anmäla dig till nätverket. Ta också kontakt om du vill bidra med insatser, t.ex. anordna en nationell aktivitet, eller har idéer om hur Rapphönan skulle kunna utvecklas.

Eva Stenvång Lindqvist - evastenvang(at)hotmail.com, 070-308 88 84
Ansvarar för hemsidan och annan marknadsföring samt planering.
Du kan även kontakta Eva för mer information om Rapphönan. Ta också kontakt om du är intresserad av att finnas med på sidan Fotografer. 

Beställningar av profilkläder m.m.
Susanne Stilling - susannestilling(at)passagen.se
Susanne tar emot beställningar på profilkläder - se Butiken.

Kontaktpersoner till lokala grupper
Kontaktuppgifter till kontaktpersoner på lokal/regional nivå finns på respektive grupps sida - se Lokala grupper.

Övriga kontaktpersoner
Halland: Josefine Brantmark - brantmark(at)live.se
Skara: Lotta Berg - lottacberg(at)yahoo.com