Lappuggla. Foto: Lena Radler


Fotografer

Vi vill ge duktiga kvinnliga fågelfotografer en möjlighet att bli mer kända, och få sina bilder publicerade i fågeltidskrifter och andra medier som efterfrågar sådana. Vi har inte möjlighet att sköta ett helt fotogalleri - vi jobbar ju alla helt ideellt - men däremot ger vi seriösa fågelfotografer en möjlighet att presentera sig här och vi länkar till deras sidor.

Är du kvinna och fågelfotograf och vill finnas med på Rapphönans hemsida? Mejla dina kontaktuppgifter och en länk till den webbsida - om du har en sådan - där dina bilder finns till Eva Stenv
ång Lindqvist, evastenvang(at)hotmail.com. Det är en stor fördel att kunna presentera sina bilder på en hemsida, så du som inte har någon uppmanas att lägga upp en.

Det finns också möjlighet att skicka med en pdf-fil på högst 2 A4-sidor med ett urval av dina bilder. Se exempel på pdf under Fågelfotografer

Du behöver absolut inte vara proffs, men bilderna måste vara av god kvalitet. Vi förbehåller oss också rätten att avstå från att presentera fotografer vars bilder inte bedöms vara av tillräcklig kvalitet för publicering i media.

För den som då och då tar bilder på fåglar, men utan ambitionen att publicera sig, finns alltid möjlighet att visa dem för andra på Facebooksidan Rapphönans vänner. Det finns också andra Facebooksidor där många publicerar sina fågelbilder, som Fåglar inpå knuten, Vinterfåglar inpå knuten och Fåglarnas trädgård. 

Vi vill flagga för att de ideella föreningarnas fågeltidskrifter oftast inte har råd att betala för bilder, eller bara kan betala väldigt lite.