Rapphöneresa till Dalarna i mars 2010. Ugglor, spettar - och snö!!


Aktiviteter

Ibland anordnas nationella Rapphöneträffar eller resor, för att medlemmar från olika håll i landet ska få en chans att träffa varandra och skåda fågel tillsammans. Tyvärr har vi under de sista åren inte mäktat med att anordna sådana träffar, men vi kommer igen! 

De lokala Rapphönegrupperna, liksom de tjejgrupper som finns i en del lokala/regionala föreningar, anordnar ytterligare aktiviteter, ofta i samarbete med en lokal/regional fågelförening.

Vi hjälps åt med praktiska saker kring träffen eller resan, och alla har ett ansvar för att dagarna blir lyckade. Skådningen hjälps vi åt med - de som kan mer delar med sig av sina kunskaper till de som kan mindre. Vem som helst kan ta initiativ till en Rapphöneaktivitet. Kontakta den lokala Rapphönegruppen eller, om det gäller en nationell aktivitet, Gigi Sahlstrand - gigi(at)gigisahlstrand.se

 

Vi vill dock i första hand uppmana våra medlemmar att delta aktivt i fågelföreningarnas program! Du som är nybörjare, ta kontakt med din regionala/lokala fågelförening!

Rapphönan marknadsför sig också regelbundet på olika arrangemang som t.ex. Falsterbo Bird Show, Nordiska Trädgårdar och i samband med lokala/regionala fågelevenemang.

Läs referat från tidigare nationella träffar och andra aktiviteter t.h.