Rapphönan - ett nätverk för tjejer som skådar fågel

Rapphönan är ett fristående nationellt nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med Rapphönan är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i fågelföreningarna. Läs mer

Gå med i en lokal grupp!

Rapphönan har idag cirka 15 lokala grupper där medlemmarna håller kontakt med varandra och om möjlighet finns anordnar exkursioner, skådarpubar med mera. Är ni några tjejer som vill bilda en grupp på en ny ort går det bra. Läs mer

Rapphönor från Stockholm på Ölandsexkursion.
Rapphönan Värmland på puben!

Aktuellt

Rapphönan firade 10 år 2019
Vi tog inför jubileet fram ett dokument om vår historia som du kan ladda ned:

• Folkbildningspris till Rapphönan Skåne + hederspris till Karin Forsell
Den 8 april 2019 fick vår lokala grupp i Skåne Studiefrämjandet Skåne-Blekinges folkbildningspris. Vi gratulerar! 
Den 13 april 2019 fick Karin Forsell, som grundade Rapphönan Östergötland, Östergötlands Ornitologiska Förenings hederspris Svanägget. Vi gratulerar igen!

Monica Pedersen tog emot folkbildningspriset.

• Media uppmärksammade oss
Här ett av jubileumsreportagen:
Naturmorgon sände 9 mars 2019 ett inslag om Rapphönan. Lyssna här:

Vill du börja skåda fågel?

Här ger vi tips och råd till dig som vill börja skåda fågel. Du kommer aldrig att ångra dig - fågelskådning är bland det roligaste som finns! Och i takt med att kunskaperna ökar blir upplevelserna i naturen allt rikare. Läs mer

Hanna Hederberg, Rapphönan Östergötland, i skådartagen. Foto: Sofie Hellman

En doktorsavhandling om fågelskådning lades fram hösten 2018, skriven av skådardottern Elin Lundquist. Rapphönan och boken Börja skåda fågel nämns på åtskilliga ställen. Läs den här